La ITV ha canviat respecte fa uns anys, ara també hem d’estar atents als desperfectes que pugui presentar la carrosseria del nostre vehicle, provocant que no passem la ITV.

La carrosseria va cobrant cada vegada més importància a l’hora de passar la inspecció tècnica del nostre vehicle. Són diversos els elements que es consideren com carrosseria i que amb prou feines ens preocupen a l’hora de passar la ITV, però en realitat estan molt relacionats amb la seguretat viària.

Un para-xocs deformat pot comprometre la seguretat viària, que les portes del nostre vehicle no obrin o tanquin correctament, que part de la carrosseria tingui corrosió. Aquests detalls podrien ser motiu suficient per no passar la ITV, per tant, el millor és conèixer amb antelació quins defectes de carrosseria no et perdonaran a la ITV.

Portes i motllures

Durant la inspecció es comprovarà que totes les portes tanquin i obrin correctament i que les motllures estiguin en perfecte estat. Si no és així, podríem haver de tornar a passar la ITV.

Vidres i miralls

Tant els vidres com els miralls han d’estar en bones condicions, perfectament fixats i sense presentar esquerdes o fissures. Si no és així, haurem de tornar en un mes com a màxim amb els desperfectes solucionats.

Corrosió o cop a la xapa

Si tenim una carrosseria que presenta òxid i corrosió pot considerar-se contaminant, tot depèn de la gravetat del problema que presenti la carrosseria. És possible que si el problema es considera greu, no passem la ITV i hàgim de solucionar el problema per tornar a passar la ITV.

Si tenim algun cop visible a la xapa del cotxe, dependrà de la gravetat del mateix i del que decideixi l’inspector. Sempre que presenti un risc per als ocupants del vehicle o per a la seguretat viària serà necessari solucionar el problema. Si per contra és un cop lleu, serà l’inspector el que tingui l’última paraula.

Comments are closed.