Tots sabem que els cotxes necessiten un manteniment mínim. S’han de canviar certs elements del cotxe de tant en tant, com ara: oli, pastilles de fre, corretja de distribució, etc. Analitzarem els elements bàsics que s’han de revisar o canviar per portar un correcte manteniment del cotxe i així evitar avaries, allargar la vida útil del teu cotxe i obtenir una major seguretat per a tu i per als teus.

La majoria pensem que no és senzill resoldre un problema que encara no existeix, ens resulta molt complicat pensar en una revisió del cotxe quan està funcionant bé, i menys si hem de pagar per això, però és un error, i de vegades més greu del que pensem. El manteniment preventiu del cotxe és totalment necessari per a la nostra pròpia seguretat, i la dels nostres. Potser la propera vegada que visitem un taller ens costi molt més del que esperàvem per no haver fet el manteniment quan tocava.

El nostre cotxe te components que es desgasten pel seu ús o amb el temps, per aquest motiu que les revisions periòdiques siguin tan necessàries. Anem a enumerar les revisions o canvis d’elements més comuns i necessàries per al perfecte funcionament del nostre vehicle.

La primera revisió s’hauria d’efectuar als 5.000 km, la segona als 10.000 km, a partir d’aquí, repetir les revisions cada 15.000 o 20.000 km aproximadament. El llibre oficial del vehicle ens pot ajudar a definir millor les revisions que hem de programar. En els models més moderns i actuals, l’ordinador del cotxe ens indicarà els diferents períodes de revisió aconsellables, fins i tot s’adapten segons el tipus de conducció del conductor. També ens ajudarà el llibre de manteniment, on pararem atenció a l’oli i als filtres (d’aire, antipol·len i combustible), amortidors, corretja de distribució, pastilles de fre, pneumàtics, fars, sistema d’escapament i escombretes de l’eixugaparabrises.

Resulta una mica complex saber de forma exacta quan cal fer els manteniments habituals, ja que cada model de vehicle és un món, però tenim alguns components on el control es fa imprescindible i són comuns per a la gran majoria dels vehicles.

Oli

Lubrica el motor del nostre cotxe. Aquest oli s’embruta, de manera que perd les seves propietats i en 15.000 km ja no pot rendir com ho hauria de fer habitualment. Hem de tenir en compte que en el mercat hi ha diversos tipus d’oli de diferents fabricants, els quals ens recomanaran cada quant canviar l’oli, depenent dels factors del mateix.

Filtres

Al mateix temps que canviem l’oli del cotxe també hauríem de canviar el filtre de l’oli. Un altre dels filtres és el filtre de l’aire, encarregat de garantir una bona combustió en el motor gràcies a filtrar les impureses de l’aire. Aquest filtre serà necessari canviar-lo cada 15.000 km.

Ara ens toca el filtre de combustible (només benzina), encarregat de mantenir el combustible lliure d’impureses. Hauria de canviar-se entre els 40.000 km i els 80.000 km. En els cotxes de gasoil, aquest filtre serveix per eliminar la humitat i així evitar la corrosió. Hauria canviar-se entre els 40.000 km i 60.000 km.

El filtre antipol·len és el filtre encarregat de mantenir l’aire que entra a l’habitacle del cotxe net, i hauria de canviar cada 15.000 km o bé cada any.

Pneumàtics

Els pneumàtics són fonamentals per tenir una bona agafada a la carretera, per a això, haurem de vigilar la pressió i el desgast dels mateixos. No hi ha una manera de determinar exactament quant pot durar-nos un pneumàtic. La seva vida útil dependrà de molts factors: les condicions de la carretera, el clima, el disseny del pneumàtic i els hàbits del conductor. Si vigilem la pressió de l’aire, el desgast de rodament i l’alineació, podrem allargar la vida útil dels pneumàtics.

Per anar bé, podem revisar nosaltres mateixos els pneumàtics un cop al mes o abans d’emprendre un llarg viatge i després de 5 anys d’ús, portar-los un cop l’any a un professional per a la seva revisió. Si els pneumàtics no s’han canviat en 10 anys, encara que els pneumàtics estiguin bé a simple vista, hauríem canviar-los. També dependrà dels pneumàtics que estiguem utilitzant i de les instruccions per part del fabricant, no tots els pneumàtics són iguals.

Amortidors

Els amortidors dels cotxes són fonamentals per a la seguretat del vehicle. Ens permeten mantenir l’estabilitat de l’automòbil, frenar amb major eficàcia i absorbir les irregularitats del terreny. És convenient revisar-los cada 20.000 km per un professional, ja que no podrem fer-ho a primera vista.

Frens

Una altra de les peces fonamentals per a la seguretat del nostre vehicle. És important que el sistema de frens sigui revisat almenys un cop l’any per un especialista. Caldrà revisar les pastilles del davant i del darrere, discos de fre i el líquid de frens. El bon funcionament dels frens ens evitarà danyar altres peces i disminuirà el risc d’accidents. És recomanable revisar les pastilles i discos cada 6 mesos o cada 20.000 km i el líquid de frens cada 2 anys.

És possible identificar un possible problema en els frens:

Pedal de fre tou. Si en frenar el recorregut del pedal es fa més llarg i requereix més força per aturar el cotxe és possible que el líquid de frens estigui en mal estat o que les pastilles estiguin desgastades.

Vibració en el pedal del fre i al volant. Si en frenar notem que el pedal vibra i es transmet al volant, és possible que els discos de fre o els rodaments estiguin gastats.

Grinyol en frenar. Si sentim un grinyol en frenar, pot ser per diferents causes: gruix del disc per sota del recomanat, desgast desigual de les pastilles de fre o transferències metàl·liques sobre la superfície de fricció de la pastilla.

Corretja de distribució

Es recomana revisar la corretja de distribució entre els 80.000 km i els 100.000 km. Cal tenir molt present que el preu d’un trencament en kit de distribució pot arribar a ser molt elevat, per això, el manteniment és essencial. Si el teu model inclou bomba d’aigua, seria convenient fer el canvi o revisió de manera conjunta.

Sistema d’escapament i catalitzadors

La seva missió principal és la cura del medi ambient reduint les emissions contaminants i el soroll. Els catalitzadors deixen de complir la seva funció de manera efectiva als 80.000 km i s’aconsella una revisió a partir dels 60.000 km.

Comments are closed.